کد آگهی : ۷۱۰۸


فروش آپارتمان مسکونی
واقع در پشت استادیوم تختی خیابان دفاع مقدس
به مبلغ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۷۱۰۷


فروش باغ و باغچه زراعی
واقع در جاده سلماس
به مبلغ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۲

کد آگهی : ۷۱۰۱


اجاره ساختمان مسکونی
واقع در شیخ تپه غفاری آذر
پیش ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۲۰

کد آگهی : ۷۰۹۵


اجاره آپارتمان مسکونی
واقع در شیخ تپه
پیش ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۹

کد آگهی : ۷۰۸۴


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
واقع در "بر"بهداری شیخ تپه گلباد فارابی فردوسی رودکی
پیش ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۶

کد آگهی : ۷۰۷۶


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
واقع در بهداری گلباد مهدوی فارابی محتشم امینی
پیش ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۳

کد آگهی : ۷۰۷۵


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
واقع در بهداری گلباد مهدوی فارابی محتشم
پیش ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۵۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۳

کد آگهی : ۷۰۷۲


خواهان اجاره ساختمان مسکونی
واقع در بهداری گلباد مهدوی رودکی
پیش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۳

کد آگهی : ۷۰۵۶


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
واقع در بهداری محتشم فارابی رودکی سعدی
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۲

کد آگهی : ۷۰۵۵


خواهان اجاره آپارتمان مسکونی
واقع در بهداری مولوی رودکی گلباد فارابی نزدیک دانشگاه سماء
پیش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۸۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۲

کد آگهی : ۷۰۴۸


فروش آپارتمان مسکونی
واقع در گلباد کوچه ۴ اپارتمان شبنم اجرنما
به مبلغ ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۸/۰۵/۱۰

کد آگهی : ۴۷۵۱


فروش آپارتمان مسکونی
واقع در خیابان حضرت پور.خیابان شهند
به مبلغ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۲۸

کد آگهی : ۴۷۱۹


فروش آپارتمان مسکونی
واقع در مسکن مهر فاز۲ سپاه گلشهر۲
به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۲۲

کد آگهی : ۴۶۵۹


فروش ساختمان مسکونی
واقع در میرداماد
به مبلغ ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۱۳

کد آگهی : ۴۶۵۸


فروش ساختمان مسکونی
واقع در گول اوستی
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۱۳

کد آگهی : ۴۶۵۱


فروش آپارتمان مسکونی
واقع در گلشهر خیابان گلشن مجتمع سرو
به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۱۱

کد آگهی : ۴۶۴۸


فروش ساختمان مسکونی
واقع در خیابان گلبادخ شهیدمهدوی خ سروستان
به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۱۱

کد آگهی : ۴۶۳۸


فروش آپارتمان مسکونی
واقع در گلشهر۲ فاز۲سپاه بلوک۱۸
به مبلغ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۱۰

کد آگهی : ۴۶۳۵


فروش ساختمان مسکونی
واقع در هشت شهریور،خیابان شهید یکانلی،اخر ۲۲ متری نمکین
به مبلغ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۹

کد آگهی : ۴۶۲۹


فروش ساختمان مسکونی
واقع در میرداماد کوی پاستور
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۹

کد آگهی : ۴۶۲۸


فروش ساختمان مسکونی
واقع در هشت شهریور روبه روی پیام نور (باند پائین)
به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۹

کد آگهی : ۴۶۲۷


فروش آپارتمان مسکونی
واقع در خ محتشم
به مبلغ ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۸

کد آگهی : ۴۶۲۶


فروش آپارتمان مسکونی
واقع در شیخ تپه کوی ۲۲ بیست متری بوستان
به مبلغ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۸

کد آگهی : ۴۶۲۵


فروش آپارتمان مسکونی
واقع در بهداری خ شیخلو۲
به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۸

کد آگهی : ۴۶۲۴


فروش زمین مسکونی
واقع در زمینهای پرواز
به مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۸

کد آگهی : ۴۵۸۴


فروش آپارتمان مسکونی
واقع در چهار راه مخابرات پشت مخابرات - کوی فروشگاه جواهر ساختمان شماره ۱۰
به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۳

کد آگهی : ۴۵۸۳


فروش آپارتمان مسکونی
واقع در فارابی ۱ - ۱۴ متری دوم آپارتمان نگار
به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۳

کد آگهی : ۴۵۷۸


فروش آپارتمان مسکونی
واقع در ،بهداری خیابان محتشم انتهای ۱۶ متری دوم
به مبلغ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۲

کد آگهی : ۴۵۷۷


فروش ساختمان مسکونی
واقع در آدرس همافر ٢ کوچه شهید قاسم نژاد،و از خیابان رازی و صائب تبریزی هم راه دارد
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۲

کد آگهی : ۴۵۷۴


فروش ساختمان مسکونی
واقع در میرداماد کوی رفعت نشان
به مبلغ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۱

کد آگهی : ۴۵۷۳


فروش ساختمان مسکونی
واقع در رودکی خ پور مصطفی
به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۱

کد آگهی : ۴۵۶۸


فروش آپارتمان مسکونی
واقع در حضرت پور زرین
به مبلغ ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۱/۰۱

کد آگهی : ۴۵۵۰


فروش زمین مسکونی
واقع در خیابان مهدوی خ محمدی زمینهای دانشگاه جنب پارک جنگلی
به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۸

کد آگهی : ۴۵۲۹


فروش ساختمان مسکونی
واقع در بهداری جامی ۱-کوچه ۱۳
به مبلغ ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۷

کد آگهی : ۴۵۲۸


خواهان خرید آپارتمان مسکونی
واقع در بهداری و آزادگان
به مبلغ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۷

کد آگهی : ۴۵۲۶


فروش ساختمان مسکونی
واقع در میر داماد ۲۴متری
به مبلغ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۷

کد آگهی : ۴۵۲۲


فروش آپارتمان مسکونی
واقع در فارابی ۲ - ۱۴ متری اول انتهای ۱۴ متری-
به مبلغ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۶

کد آگهی : ۴۵۱۸


فروش ساختمان مسکونی
واقع در بهداری خ انعام
به مبلغ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۵

کد آگهی : ۴۵۱۷


فروش ساختمان مسکونی
واقع در بر خیابان امام علی بعد از کوجه ۶ - نرسیده به کافه کاست (از سمت پل قویون به طرف فلکه امام علی
به مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۵

کد آگهی : ۴۵۱۴


اجاره ساختمان مسکونی
واقع در شیخ تپه کوی ۳۲
پیش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۴

کد آگهی : ۴۵۱۱


فروش آپارتمان مسکونی
واقع در بهداری فارابی ۱۶ متری سوم
به مبلغ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۴

کد آگهی : ۴۵۰۹


فروش آپارتمان مسکونی
واقع در گلباد آپارتمان جنب تاکسی تلفنی امین
به مبلغ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۲۴

کد آگهی : ۴۴۶۸


فروش آپارتمان مسکونی
واقع در خیابان سنگی پروین اعتصامی
به مبلغ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تاریخ ثبت :۱۳۹۷/۱۰/۱۹ 


.کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به املاک شمس 118 ارومیه میباشد